ചിറ്റൂര്‍:ചിറ്റൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ഐ.എന്‍.സി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കെ.അച്യുതന്‍ 12330 വോട്ടുകളോടെ വിജയിച്ചു.