ന്ത്യന്‍ വനിതാഹോക്കി ടീം അധികൃതര്‍ക്കെതിരേ ലൈംഗികാരോപണം. ഇന്ത്യന്‍ വനിതാഹോക്കി ടീം അധികൃതര്‍ക്കെതിരേ ലൈംഗികാരോപണം. ടീം കോച്ച് എം കെ കൗശിക്കിനെതിരേയും ആരോപണമുണ്ട്.