എഡിറ്റര്‍
എഡിറ്റര്‍
ഗാര്‍ഹിക ഉപയോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടാന്‍ ശുപാര്‍ശ
എഡിറ്റര്‍
Tuesday 26th June 2012 9:32am

കോട്ടയം: ഗാര്‍ഹിക ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വൈദ്യുതി നിരക്കില്‍ വര്‍ദ്ധന വരുത്താന്‍ തീരുമാനം. 42 ശതമാനത്തോളം വര്‍ധന വരുത്താനാണ് വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്. വന്‍കിട വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് 18 ശതമാനം മാത്രമാണു നിരക്കു വര്‍ധനയ്ക്കു ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഗാര്‍ഹിക ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പുതുതായി ഫിക്‌സഡ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഇതുവരെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഉപയോക്താക്കളെ ഗാര്‍ഹികം, വാണിജ്യം,കാര്‍ഷികം, വ്യാവസായികം, ഹൈടെന്‍ഷന്‍, എക്‌സ്ട്രാ ഹൈടെന്‍ഷന്‍ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചാണു നിരക്ക് നിര്‍ണയിച്ചിരുന്നത്.

ഇതില്‍ ഗാര്‍ഹിക ഉപയോക്താക്കളില്‍ 40 യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരില്‍നിന്ന് യൂണിറ്റൊന്നിന് 115 പൈസയാണ് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. പുതിയ നിര്‍ദേശത്തില്‍ ഗാര്‍ഹിക ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് 35 പൈസ മുതല്‍ 155 പൈസ വരെ വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണു നിര്‍ദേശം. പാര്‍ട്ടി ഓഫീസുകള്‍ക്ക് 17 ശതമാനം മാത്രം വര്‍ധനയ്ക്കാണു ശുപാര്‍ശ.

അനാഥാലയങ്ങള്‍ക്കും മറ്റു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കുമുളള വൈദ്യുതി നിരക്ക് 77 ശതമാനം ഉയര്‍ത്തും. അനാഥാലയങ്ങള്‍ക്കു നിലവില്‍ യൂണിറ്റിന് 85 പൈസയാണു നിരക്ക് ഇത് 150 പൈസയായി വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് ശുപാര്‍ശ.

Advertisement