ന്യൂദല്‍ഹി: കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ ആദായ നികുതി പരിധി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തി. നിലവില്‍ ഇത് 1.8 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. ഇതോടെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് ഇന്‍കം ടാക്‌സ് നല്‍കേണ്ടതില്ല.

പ്രത്യക്ഷ നികുതി കോഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തതു പ്രകാരമാണ് ഇന്‍കം ടാക്‌സ് പരിധി ഉയര്‍ത്തിയത്. ഇന്‍കം ടാക്‌സ് പരിധി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെയായി ഉയര്‍ത്തണമെന്നായിരുന്നു യശ്വന്ത് സിന്‍ഹയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നത്.

രണ്ട് ലക്ഷം മുതല്‍ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ 10 ശതമാനമാനം നികുതി നല്‍കണം. 5 മുതല്‍ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ 20 ശതമാനം നികുതി നല്‍കണം. നേരത്തെ ഇതിന്റെ പരിധി എട്ട് ലക്ഷമായിരുന്നു. 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ വരുമാനമുള്ളവര്‍ 30 ശതമാനം ആദായ നികുതി നല്‍കണം.

ഇതുകൂടാതെ സേവന നികുതി 10 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 12 ശതമാനമായി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Malayalam news

Kerala news in English