മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഇ-മെയില്‍ സര്‍വ്വീസായ ഹോട്ട് മെയില്‍ പേര് മാറ്റിയെത്തുകയാണ്. ഔട്ട് ലുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന പേരിലാണ് ഇനിമുതല്‍ ഹോട്ട് മെയില്‍ അറിയപ്പെടുക.

Subscribe Us: