കൊച്ചി: ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് വില 20,720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2590 രൂപയായി.

Malayalam news

Subscribe Us:

Kerala news in English