എഫ്.ബി നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ / അഖിലേഷ് റെബല്‍


സംസാരിക്കുന്ന മന്‍മോഹനാണത്രേ നരേന്ദ്ര മോഡി….
മ മോ = ന മോ!!!!