മെയ് ദിനവും ഡൂള്‍ന്യൂസിന്റെ 7-ാം വാര്‍ഷികവും പ്രമാണിച്ച് അവധിയായതിനാല്‍ 1-5-2016 ന് വാര്‍ത്താ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.