വാഷിംഗ്ടണ്‍: നാസയുടെ ബഹിരാകാശ വാഹനമായ ഡിസ്‌കവറിയുടെ യാത്ര സാങ്കേതികത്തകരാറ് കാരണം മാറ്റിവച്ചു. ബുധനാഴ്ച്ചത്തേക്കാണ് വിക്ഷേപണം മാറ്റിവച്ചത്.

നവംബര്‍ ഒന്നിനായിരുന്നു വിക്ഷേപണം നടത്താന്‍ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. നാസയുടെ ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണനിരീക്ഷണ പഠനങ്ങള്‍ക്ക് സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച പര്യവേഷണ വാഹനം ഡിസ്‌കവറി അവസാന കുതിപ്പിനാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

ആദ്യമായി ഒരു ‘ഹ്യമനോയ്ഡ് റോബോട്ടി’നെയും (റോബോ2) ഡിസ്‌കവറി അതിന്റെ അവസാനയാത്രയില്‍ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കും. ഡിസ്‌കവറി യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുമെങ്കിലും പുതിയ പര്യവേഷണ വാഹനങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന് നാസ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.