എഡിറ്റര്‍
എഡിറ്റര്‍
വൈദ്യുതി വിതരണം സ്വകാര്യവത്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ആര്യാടന്‍
എഡിറ്റര്‍
Tuesday 19th February 2013 3:53pm

തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖല സ്വകാര്യവത്കരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദ്. മേഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Advertisement