പാലക്കാട്: ഐ.എന്‍.സി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ഷാഫി പറമ്പില്‍ 7403 വോട്ടുകള്‍ക്ക് വിജയിച്ചു.