ഒറ്റപ്പാലം:ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തില്‍ സി.പി.ഐ.എം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി എം.ഹംസ 13203 വോട്ടുകള്‍ക്ക് വിജയിച്ചു.